Nagroda Wizjoner Zdrowia 2022 WPROST w kategorii WIZJONERSKI PROGRAM EDUKACYJNY dla Profesora dr hab. dr n. med. Pawła Bogdańskiego

2022-04-23

Z wieką przyjemnością informujemy, że Laureatem Nagrody Wizjoner Zdrowia 2022 WPROST w kategorii Wizjonerski Program Edukacyjny i Profilaktyczny został 

prof. dr hab. Paweł Bogdański 

    prof Bogdanski odbiera nagrodę.jpg 3.jpgProf. Paweł Bogdański

Wizjonerzy Zdrowia 2022 to nagroda przyznawana osobowościom świata medycyny i systemu ochrony zdrowia.

Prof. dr hab. Paweł Bogdański

To wybitny klinicysta, podchodzący do chorych z empatią, propagator wiedzy na temat choroby otyłościowej. Jest prekursorem nowej komunikacji o chorobie otyłościowej, która skupia się na aktualnej wiedzy naukowej. W każdym działaniu podkreśla godność chorego, jest ambasadorem chorych, wizjonerem zmian, które są konieczne, by zatrzymać rozwój pandemii choroby otyłościowej w Polsce.

Zainicjował program: OGÓLNOPOLSKĄ KAMPANIĘ EDUKACYJNĄ POLSKIEGO TOWARZYSTWA LECZENIA OTYŁOŚCI „POROZMAWIAJMY  SZCZERZE o OTYŁOŚCI”, której celem jest budowanie wiedzy społeczeństwa na temat choroby otyłościowej i konieczności jej leczenia.

(z Laudacji WPROST)

Źródło wszystkich zdjęć: https://zdrowie.wprost.pl

Powrót