Podsumowanie II Kongresu PTLO

2024-01-04

Podsumowanie II Kongresu PTLO

W dniach 1 – 2 grudnia 2023 roku odbył się w Warszawie II Kongres Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości

Mottem II Kongresu PTLO było hasło: „Interdyscyplinarnie wokół choroby otyłościowej”.

Ogółem w trakcie Kongresu odbyło się 12 sesji naukowych oraz warsztaty poświęcone zagadnieniu: „Jak rozmawiać z chorym na otyłość i jak mówić o otyłości niezależnie od specjalizacji” poprowadzone przez prof. Monikę Bąk-Sosnowską, dr n. społ. Antoninę Doroszewską oraz dr hab. n. med. Karolinę Kłodę.

W wykładzie otwierającym prof. Ernest Kuchar, organizator równolegle odbywającej się konferencji „Grudniowe Spotkania z Infekcjami” zaznaczył, że to w okresie pandemii COVID-19 przekonaliśmy się, jak poważnym czynnikiem ryzyka zakażeń jest otyłość.

Rolę lekarza rodzinnego w leczeniu chorych na otyłość podkreślały m.in. prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, dr hab. Karolina Kłoda i dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka. – Biorąc pod uwagę, że w Polsce choruje na otyłość ok. 8 mln osób, oznacza to, że lekarz rodzinny codziennie wielokrotnie udziela pomocy chorym na otyłość w przebiegu różnych powikłań otyłości lub chorób towarzyszących – mówiła prof. Mastalerz-Migas.

Szereg wykładów i dyskusji dotyczyło leczenia powikłań choroby otyłościowej, m.in. cukrzycy typu 2, dyslipidemii, niewydolności serca – mówili o tym m.in. prof. Irina Kowalska, prof. Monika Karczewska-Kupczewska, prof. Marlena Broncel, prof. Alina Kuryłowicz, prof. Marcin Barylski, prof. Artur Mamcarz, prof. Piotr Rozentryt, prof. Michał Holecki. O metabolicznych czynnikach ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na otyłość oraz chorobie stłuszczeniowej wątroby mówili m.in. prof. Artur Mamcarz i prof. Krzysztof Tomasiewicz oraz dr n. med. Paweł Rajewski.

Wiele wykładów i dyskusji toczyło się wokół aktualnych metod leczenia otyłości, zarówno farmakologicznego (prof. Paweł Bogdański, prof. Lucyna Ostrowska, prof. Beata Matyjaszek-Matuszek, dr hab. n. med. Karolina Kłoda, dr hab. n. med. Monika Szulińska), jak i chirurgicznego (prof. Wiesław Tarnowski, prof. Piotr Major, dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł). Były też sesje dotyczące roli mikrobioty jelitowej (prof. Ewa Stachowska) oraz tzw. diety pudełkowej we wspomaganiu leczenia choroby otyłościowej. Bardzo interesujące były też dyskusje dotyczące przyszłości leczenia choroby otyłościowej.

W oparciu o wybór uczestników kongresu poruszono także takie tematy jak: wzajemne związki otyłości i choroby Hashimoto (prof. Edward Franek), zagadnienie metabolicznej otyłości u kobiet z prawidłową masą ciała (prof. Andrzej Milewicz) oraz wpływ otyłości na rozród kobiet (prof. Dorota Bomba-Opoń).

Ważnym wykładem było również wystąpienie prof. Marcina Czecha, który poruszył zagadnienia potencjalnej organizacji opieki zdrowotnej w obszarze choroby otyłościowej.

Gościem specjalnym Kongresu był prof. Carel le Roux, jeden z najwybitniejszych współczesnych badaczy w obszarze otyłości.

W takcie Kongresu odbyła się także jakże ważna uroczystość nadania członkostwa honorowego Panu Profesorowi Andrzejowi Milewiczowi, wielkiemu prekursorowi polskiej obesitologii.

Podczas Kongresu gościliśmy lekarzy rodzinnych, internistów, diabetologów, kardiologów, ginekologów, dietetyków, a także wszystkich, dla których ważnym tematem jest pomoc pacjentom i leczenie choroby otyłościowej. Dziś wiemy, że jest to choroba o podłożu biologicznym, w której dochodzi do zaburzenia homeostazy energetycznej i nadmiernego nagromadzenia tkanki tłuszczowej. Myślę, że rozpoczęliśmy nową erę, w której choroba otyłościowa będzie traktowana jako jedna z chorób przewlekłych, zaprzestanie się dyskryminowania pacjentów, a zacznie się ich leczyć zgodnie z wynikami badań naukowych oraz z wykorzystaniem wszystkich dostępnych metod, pamiętając o edukacji żywieniowej, wsparciu psychologicznym i fizykoterapii.

Na zakończenie Kongresu odbyły się wybory władz PTLO. Urząd Prezesa w kadencji 2023 – 2025 objęła dotychczasowa Prezes Elekt,  prof. Lucyna Ostrowska, a prezesem-elektem został wybrany dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł.

Powrót