Kontakt

Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości

ul. Szamarzewskiego 84,
60-569 Poznań

tel.: 61 8549742 
faks: 61 8478529 

e-mail: biuro@ptlo.org.pl

nr konta 42 1090 1362 0000 0001 4784 0812