Paweł Bogdański Piotr Dobrowolski  
prof. dr hab. prof. dr hab. prof. dr hab.
Paweł Bogdański Piotr Dobrowolski
Ewa Wende-Ożegowska
Przewodniczący Rady    
     
  Krzysztof Narkiewicz  
  prof. dr hab.  
  Krzysztof Narkiewicz