Władze Towarzystwa
Zarząd Główny
prof. dr hab. n. med.
Paweł Bogdański
Past - Prezes
Katedra i Zakład Leczenia Otyłości,
Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej,
Uniwersytet Medyczny im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
prof. dr hab. n. med.
Lucyna Ostrowska
Prezes
Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego,
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Ośrodek Leczenia Otyłości i Chorób
Dietozależnych w Białymstoku
prof. dr hab. med.
Beata Matyjaszek-Matuszek
Wice-Prezes
Katedra i Klinika Endokrynologii,
Diabetologii i Chorób Metabolicznych UM Lublin
dr hab. n. med.
Mariusz Wyleżoł
Prezes - Elekt
II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej,
Naczyniowej i Onkologicznej WUM,
Warszawskie Centrum Kompleksowego Leczenia
Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej,
Szpital Czerniakowski w Warszawie
dr hab. n. o zdr., prof. SUM
Monika Bąk-Sosnowska
Sekretarz
Zakład Psychologii, Katedra Nauk
Społecznych i Humanistycznych,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
dr n. med.
Marta Walczak
Skarbnik
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,
Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego,
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Członkowie Zarządu Głównego
prof. dr hab. n. med.
Michał Holecki
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,
Autoimmunologicznych i Metabolicznych,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
dr hab. n. med.
Monika Szulińska
Katedra i Zakład Leczenia Otyłości,
Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki
Klinicznej, Uniwersytet Medyczny im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
prof. dr hab. n. med.
Artur Mamcarz
III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Wydział Lekarski WUM
dr hab. n. med.
Karolina Kłoda
MEDFIT Karolina Kłoda
Komisja Rewizyjna
dr hab. n. med., prof. CMKP
Alina Kuryłowicz, prof. CMKP
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii w Warszawie
dr n. med.
Medard Lech
Przewodniczący
Dyrektor Ośrodka Badań nad Płodnością
i Niepłodnością w Warszawie
prof. dr hab. n. med.
Ewa Stachowska
Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki,
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
prof. dr hab. n. med.
Paweł Kamiński
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Wojskowego Instytutu Medycznego