Zostań Członkiem Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości

Członkiem PTLO może zostać lekarz lub inna osoba z zespołu terapeutycznego w leczeniu pacjenta chorego na otyłość.

Jako członek PTLO otrzymasz:

• prawo do czynnego udziału w posiedzeniach i wydarzeniach naukowych PTLO
• realny wpływ na kształt Towarzystwa poprzez czynne i bierne prawo wyborcze do władz PTLO a także możliwość przedstawiania wniosków dotyczących działalności PTLO
• możliwość ubiegania się o stypendia naukowe PTLO, możliwość nawiązywania współpracy badawczej i poszerzenia horyzontów naukowych

Chcę zostać Członkiem PTLO

Jestem Członkiem Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości

Zaloguj się

Wysokość składki:

Składka dla wszystkich członków PTLO wynosi 150 zł na rok.

Zwolnieni z opłacania składek są Członkowie Honorowi.