III Kongres Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości
6-7 grudnia 2024 r. | Warszawa
Komitet Organizacyjny
prof. dr hab. n. med.
Ewa Stachowska
Członek Komitetu
dr hab. n. med.
Karolina Kłoda
Przewodnicząca
dr hab. n. med.
Mariusz Wyleżoł
Członek Komitetu
Komitet Naukowy
prof. dr hab. n. med.
Lucyna Ostrowska
Przewodnicząca


Członkowie Komitetu Naukowego

 

dr hab. n. o zdr., prof. SUM Monika Bąk-Sosnowska
prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański
prof. dr hab. n. med. Michał Holecki
prof. dr hab. n. med. Paweł Kamiński
dr hab. n. med., prof. CMKP Alina Kuryłowicz
prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
prof. dr hab. med. Beata Matyjaszek-Matuszek
dr hab. n. med. Monika Szulińska